วีดีโอกิจกรรมวีดีโอกิจกรรม หมวด  :: บุคลากร

นางสุมาลี   พุทธโคตร

นางสุมาลี พุทธโคตร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ

ที่อยู่ เลขที่ 666 หมู่ 23 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : Bps2015kk@gmail.com  phone : 043-001559

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.promboon.ac.th
Design bywebkroox.com